Екип

Елизабет Данева
Възпитател, хореограф
Елизабет (Бети) е организиран млад човек, който поддържа реда и порядъка в детската градина с бързина и лекота. Тя е активен помощник в ежедневните обучителни занимания на децата със забавни творчески идеи и реализацията им.
Георги Миланов
Педагог, конструиране и технологии
Георги е учител по душа и призвание. Работи с деца в различна възраст. В нашите образователни центрове води занимания по 3D моделиране, но не пропуска да поговори с децата за правилните мисли и постъпки, справедливостта, личната отговорност.
Людмила Иванова
Музикален педагог
Без Людмила не минава нито един празник в ЧДГ „Момо“. Тя ни учи на прекрасни детски песни, някои от които преминали през годините от народното творчество или старите учители. Озвучава нашите празненства и специални събития със своите изпълнения на
Галена Иванова
Управител
Галена е човекът, който стои в основата на двете приказни къщи. Изпълнена с любов към детството и вяра в неговия безграничен ресурс за личностното развитие, тя се стреми да гарантира уюта и спокойствието на малките посетители на ЧДГ „Момо“ и
Слави Христов
Администрация и финанси
Слави води финансовите дела на нашите образователни центрове от самото им начало. Благодарение на неговата финансова грамотност и умения всички административни и финансови въпроси намират бързо и адекватно решение, отчитайки интересите на клиента.