Курсове и ателиета

Курс за предучилищна подготовка
Детска къща „Приказка без край“ организира тримесечни курсове за предучилищна подготовка на деца от 5 до 7 г. Целта на предучилищната подготовка е детето да придобие нужните знания за училище, да изгради интерес у детето към ученето и да формира
Възрастова група 5-7 години