Невена Кюранова

Невена избира професията на учител съзнателно и след години, прекарани в други професионални поприща. Майка на две деца. Тя е слънчевият и оптимистичен член на екипа, който търси верния път към сърцето на всяко дете. Убеден защитник на детските права, в работата си тя се стреми към най-добрия баланс между учене и игра, самостоятелност на
детето и грижа към него, детски отговорности и задължения.