Людмила Иванова

Без Людмила не минава нито един празник в ЧДГ „Момо“. Тя ни учи на прекрасни детски песни, някои от които преминали през годините от народното творчество или старите учители. Озвучава нашите празненства и специални събития със своите изпълнения на пиано.