Елизабет Данева

Елизабет (Бети) е организиран млад човек, който поддържа реда и порядъка в детската градина с бързина и лекота. Тя е активен помощник в ежедневните обучителни занимания на децата със забавни творчески идеи и реализацията им.