Даяна Христова

Даяна е млад и амбициозен учител. Познава различни педагогически системи и комбинира елементи от тях в работата си. За Даяна добрата предучилищна подготовка на децата е личен ангажимент и ежедневна задача, които гарантират плавния преход към следващото образователно ниво – училището. Тя е отговорна, организирана и посветена на своята работа с децата.