Курс за предучилищна подготовка

Частна детска градина Момо организира тримесечни курсове за предучилищна подготовка на деца от 5 до 7 г. Целта на предучилищната подготовка е детето да придобие нужните знания за училище, да изгради интерес у детето към ученето и да формира положително отношение към бъдещата му роля “ученик”. Заниманията имат за цел още да подпомогнат родителите в подготовката на децата за покриване на входните тестове за записване в първи клас в държавни и частни училища.

По време на тримесечния курс детето работи под наблюдението на педагог за развитие на логическото мислене, за съобразителност, наблюдателност, памет, концентрация на вниманието. В курса се използват забавни задачи, които задържат детското внимание върху обучителния процес.

В помощ на учителя влизат и няколко помагала за работа в предучилищна възраст:

  • книжките “Азбука на мисленето” – за развиване на логическото мислене на децата и концентрацията
  • тестове за прием в частни училища (вкл. НУКК)

Запишете своето дете