Уроци по пиано и солфеж

Детска къща „Момо“ предлага седмични занимания с пиано и солфеж. Заниманията по пиано са индивидуални и се провеждат всеки петък. Заниманията по солфеж се провеждат в група един път в седмицата (сряда) с продължителност от 30-45 мин.

Как изучаваме пиано и солфеж в Детска къща „МОМО“?

Целта на курса в Детска къща „МОМО“ е придобиване на базови умения по пиано. Заниманията с пиано в ранна възраст събуждат емоционалността и фантазията на детето. То развива своите музикално-слухови и ритмични способности. Часовете по музика разширяват и задълбочават логическото и абстрактно музикално мислене. Детето формира навици за концентрация, волеви качества, специфични двигателни сръчности (фина моторика).

Уроците по пиано са индивидуални и са придружени от седмични групови занимания със солфеж. Музикалните игри и забавният тон са в основата на преподаването на солфеж. Осем цвята, осем ноти! В осемте основни цвята разпознаваме осемте основни нотни височини. Рисуваме ноти и музикални стълбички. С помощта на топлите и студени цветове пишем акорди в мажор и минор. Композираме музика с цветни фигурки и с боички. И така бързо и успешно стигаме до четене и писане на ноти.

За въпроси и записвания можете да ни пишете на mail@gradinamomo.com

Уроци по пиано и солфеж