Сугестопедични курсове и ателиета

Детска къща „Момо“ предлага литературни сугестопедични ателиета за деца в различна възрастова група и с различни читателски умения. Автор и водещ на ателиетата е Анелия Пенкова – дипломиран сугестопедагог, обучен в метода на проф. д-р Георги Лозанов. Заниманията са насочени към развиване на читателските умения на децата, любовта на детето към книгата, анализа на прочетенето, развиване на речевите умения и разбира се, преживяването на незабравими моменти с детските класици.

За метода „Сугестопедия“: Сугестопедията е педагогическа наука, създадена от българския учен проф. д-р Георги Лозанов – лекар, психиатър и физиолог на мозъка. През 1978 г. Международна експертна група от учени от цял свят, назначена от ЮНЕСКО, изнася доклад, според който сугестопедията е призната за по-ефективен метод на обучение по много предмети и за различни типове учащи се, в сравнение с други традиционни методи. В някои държави се прилага като държавна образователна инициатива (Норвегия, Англия и др.). Тя ускорява многократно резултата от обучението, подобрява здравето и повишава културата на човешките взаимоотношения.

Курс за начално ограмотяване „Приказно четене“ (над 4.5 г.)

В курса „Приказно четене“ се водим от естествените заложби и вроденото любопитство на децата към четене. Учим се да свързваме думите с техните графични изображения и така неусетно правим първите си стъпки в четенето. В заниманието развиваме речевите умения, способността за изразяване, слушане и разбиране. По време на „уроците“ провокираме въображението на децата и го развиваме, така че малчуганите да го изразяват вербално и невербално в логическа последователност. Работим целенасочено за изграждане на връзка между детето и книгата /приказката/ и възприемането й като източник на знание, удовлетворение и забавление.

Курсът е в помощ на бъдещите ученици, тъй като знанията които са придобили им помагат да възприемат четенето в неговата цялост, както и да познават добре елементите на думата – буква и сричка.

Сугестопедично ателие “Приказки творя” (5 – 7 г.)

„Приказки творя“ въвлича децата по увлекателен начин в света на четенето и книгите. Курсът е подходящ за деца, които вече имат изградени начални умения за четене. Участниците в групата опознават или затвърждават познанията си за буквите като символи, които ни разкриват думите и значението зад тях. Курсът подготвя малчуганите за първите им литературни срещи в клас, развива уменията им за разбиране и съчиняване на кратки текстове. В резултат на курса децата придобиват повече увереност при четене, получават знание и умения за построяване на кратък текст и анализ на прочетеното, необходими в първи клас. Курсът се състои от 16 занимания.

Сугестопедично ателие “Жива приказка” (7 – 11 г.)

“Жива приказка” е система, в която децата оживяват литературните произведения, изучавани в училище. Всяко произведение те пречупват през своя поглед, като го осъвременяват, пресъздават в театър, музика, анимация и др. Това учене чрез преживяване им носи обич към литературата и процеса на четене. Заниманието съчетава в себе си часовете по литература, развитие на речта и български език. Курсът се провежда в 8 блок-часа.

Сугестопедично ателие “Живо знание”

(При сформиране на група)

„Живо знание” е триседмично приключение с шест занимания, в което децата усвояват техниката „Мисловна карта” и разбират как да я прилагат по основните предмети в училище: Български език, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото.

Мисловна карта е:
– лесен начин за предаване и възприемане на информация;
– нов начин за учене и бързо преглеждане за припомняне на информацията;
– прави воденето на бележки лесно и забавно;
– най-добрият начин да усъвършенстваш новите си идеи и да планираш проектите си.

Сугестопедични курсове и ателиета