Сугестопедичен курс по четене за деца от 5 до 7 години

Заповядайте на приключенията с четенето за деца от 5 до 7 години!

“Приказно четене“ е курс, който провокира любопитството на децата към четенето и книгите. По интересен и забавен начин, чрез много песни и игри децата усвоят четенето на думи, а оттам – на изречения и текстове. По специално създадения за курса буквар участниците правят първите си стъпки в това ново за тях умение. Всичко това става съвсем естествено и неусетно, с много смях и положителни емоции.

По време на заниманията развиваме речевите умения, способността за изразяване, слушане и разбиране. Провокираме въображението на децата и го развиваме, така че те да го изразяват вербално и невербално в логическа последователност.

„Книгата – приятел на детето“ е друга важна цел, която е застъпена в курса. Изграждаме връзка между детето и книгата /приказката/ и възприемането й като източник на знание, удовлетворение и забавление.
Когато децата започнат да изучават четене по традиционната методика знанията, които вече са придобили в курса, ще им бъдат от полза, защото те ще са възприели четенето в неговата цялост.

Резултати от курса, които се наблюдават при децата преминали обучението:

  • Усвояват четенето на цели думи, без сричкуване;
  • Засилва се интересът им към четенето и книгите;
  • Децата стават по-спокойни и уверени в способностите си;
  • Разбират елементите на думата: буква и сричка;
  • Развиват въображението и способността си за изразяване;
  • Процесът на четене им носи радост и удовлетворение.

Курсът „Приказно четене“ е част от системата „Жива приказка“ за деца от предучилищна и начална училищна възраст. Чрез нея децата, които тепърва навлизат в света на буквите, се научават да четат, а учениците разбират колко забавно е четенето. Друг важен фокус на системата е въображението и творчеството. Децата, освен читатели, стават и автори на нови приказки, актьори, музиканти, художници, измислят реклами за книги и т.н. По този начин обучението се извършва отвътре-навън. Ученето чрез преживяване им носи обич към литературата и процеса на четене.
Методиката, на която се основава „Жива приказка“, е сугестопедия. Тя е педагогическа наука, призната от ЮНЕСКО за по-висш метод на обучение. Сугестопедията ускорява многократно резултата от обучението, подобрява здравето и повишава културата на човешките взаимоотношения.

Начало: 2 ноември (сряда) 2022 г
Масто на провеждане: ЧДГ „МОМО“, ул. „Поп Богомил“ 47, 1202 София

Максимален брой участници: 8 деца.
Продължителност: 15 седмици по 60 минутни занимания (тридесет учебни часа по 30 мин.)
Цена: 375 лв. + 15 лв. за учебник
За информация и записвания: 0899 180 355 или jivaprikazka@gmail.com