Занимания с музика

Занимания с музика за най-малките деца от 0 до 2 години се провеждат в четвъртък от 10:30 до 11:15 ч. Децата участват с възрастен придружител.

По време на музикалните занимания динамично се сменят няколко дейности като пеене, танци, музициране с детски ударни инструменти (маракаси, кастанети, тарамбуки и др.). Целта на заниманията е децата да прекарат един забавен час заедно. Ранните занимания с музика, съчетани с движения, възпитават и развиват у детето любов към хармонията и звука.

Водещата на заниманието Зорница Цветанова изпълнява с музикален съпровод познати и любими детски песни на български, английски и френски език. Децата разучават и нови песни, които водещата въвежда постепенно в заниманията.

Занимания с музика