Детско ателие „Страната Математика“

Детско ателие „Страната Математика“ е подходящо за деца от 5 до 7 г. То представлява забавно пътешествие за малки изследователи в света на алгебрата, геометрията и логиката. Децата, като истински търсачи на нови открития, ще се запознаят по забавен начин със сериозната наука математика.

В „Страната Математика“ децата ще се запознаят с цифрите, с фигурите и моделите. Ще научат разнообразни начини да измерват дължини и количества, ще боравят с различни математически понятия като ги свързват със своя практически опит, ще се научат да обичат тази, както ще се окаже, изобщо не сложна наука.

Заниманията през годината са разделени в два модула.

Модул 1 е посветен на запознаването и работата с числа и цифри, въвеждането на модели и моделиране, измерване на величини с предмети от заобиклящия ни свят. Модул 2 е посветен на работата с геометрични фигури и групиране.

А с кого пътешестват малките изследователи в „Страната Математика“? Техен верен спътник е Анелия Пенкова, преподавател сугестопедагог, сертифициран Jump Math учител и човек, отдаден на мисията „учител“.

Необходимо е предварително записване на mail@gradinamomo.com

Детско ателие „Страната Математика“