Детска градина

Частна детска градина „Момо“ предлага възможност деца в предучилищна възраст (от 2 до 7 г.) да играят и да се обучават в среда, близка до домашната, всеки делничен ден. Градината се намира в центъра на гр. София на ул. „Поп Богомил“ № 47, близо до пл. „Лъвов мост“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Програмата и режимът в градината позволяват на детето в най-ранна възраст да се включи и социализира в средата на връстници съобразно собствения си темп на адаптация. В групата хлапетата развиват своята самостоятелност и увереност. Заниманията протичат в уютна атмосфера и под ръководството на грижовни възпитатели. Работим в малки групи от около 10 деца, което осигурява спокойна и защитена среда и индивидуален подход за адаптацията на всяко дете.

Нашата учебна дейност

Осигурени са разнообразни занимания и стимули за детското развитие, съобразени с изискванията за подготовка на децата в тази възрастова група. Програмата ни предоставя възможност за творчески игри, чрез които децата опознават света и изразяват себе си. В работата на децата в групата са включени: обучителна програма в основни образователни направления, занимания с английски език, танцови занимания, игри, приложни дейности. Програмата предвижда забавни активности и процеси, които децата да наблюдават и на които да подражават учейки.

Водещо в работата ни с децата е развиването на социалните им умения с цел изграждане на уверена млада личност, която с радост участва и споделя общи игри и детски проекти. Работим целенасочено за развиването на фината моторика, въображението, творческото мислене и обичта към книгата. Отбелязваме българските празници и обичаи.

Акцент върху детската книга

На децата ежедневно се разказват приказни истории, които обогатяват и възпитават чувствата, и дават силна подкрепа на въображението, речта и представите.
Годишната ни програма за различните възрастови групи включва детски произведения от съвременни автори и класици, които се поднасят на децата чрез тематично седмично разпределение, а четенето и разказването са интегрирани в дневния режим на детето.

Ранно чуждоезиково обучение

В Частна детска градина „Момо“ вашето дете има възможност да започне с ранно чуждоезиково обучение на английски език. Заниманията се провеждат по забавен за най-малките метод – чрез музикални игри, визуални стимули, приложни дейности, което прави проговарянето лесно и естествено.

Нашите правила

Наш принцип и правило е, че децата учат и се развиват в спокойна и подкрепяща атмосфера. Целта ни е да бъдем естествено продължение на домашната среда – място, на което децата ви срещат добри приятели.

Правила за поведение:

  • Отнасяме се мило и внимателно един към друг
  • Не се нараняваме
  • Не използваме груби думи
  • Грижим се за вещите около нас и природата
  • Поддържаме чисти и подредени местата, в които играем

Прием

За записванe, моля пишете ни на mail@gradinamomo.com или се обадeте на тел.: +359 892 232396, за да ви запознаем с процедурата по прием на ново дете.