Англоезични програми за най-малките

Заниманията с най-малките предоставят възможност на деца от 1 до 8 години да се потопят в англоезична среда, в която да играят и да се обучават, да общуват с други деца и да развиват умения за учене и социализация. Освен езикови умения, малчуганите се занимават с приложни дейности, музика, ситуационни игри, адаптирани към възрастовите особености на групата. Заниманията се провеждат от млади преподаватели със специализирани умения в работата с най-малките.

Езикова програма 1+ BABY POTATOES

Бебетата обичат звуците, римите и приказките, а ученето на чужд език е естествен процес за тях. Те научават всеки следващ език с лекотата и по начина, по който научават майчиния. Темите на уроците съответстват на ежедневието на малчуганите, като включват песни, игри и много любими детски занимания. Всеки наш малък възпитаник получава индивидуално внимание и стимулиращо отношение. Във всеки урок се въвеждат по 3 или 4 нови думи, подбрани така че да са едновременно интересни и съобразени с уменията на децата.

Основната цел на обучението е у децата да се изгради приятна емоция свързана с чуждия език и езикови знания, по-голяма част от които се натрупват като пасивен речник. Постигаме това чрез активни игри и занимания, в рамките на които децата редуват по забавен начин дейности, насочени към:

 • социализация и опознаване на света около нас
 • песнички и кратки рими
 • занимания за развитие на езиковите умения на децата
 • работа с детски книжки
 • дейности, поощряващи развитие на детската моторика
 • музикални игри и забавления

Езикова програма 2-4 GREEN APPLES

Езиковата група за деца от 2 до 4 години дава възможност на малчуганите да се потопят в англоезична среда, в която да играят и да се обучават, да общуват с други деца и да развиват умения за учене и социализация. Освен езикови умения, децата се занимават с приложни дейности, музика, ситуационни игри, адаптирани към възрастовите особености на групата.
Заниманията на групата включват активни игри и занимания, в рамките на които децата редуват по динамичен начин:

 • социализация и опознаване на света около нас
 • песнички, стихчета и рими
 • ролеви игри
 • работа с детски книжки
 • дейности, поощряващи развитие на финната моторика
 • танци, музикални игри и забавления

Целогодишни курсове за деца на 4-6 год. и деца на 6-8 год.

Нашата Къща предлага езиково обучение на английски език за деца над 4 години. Езиковата ни програма включва две форми на занимание с езика – езикови курсове и езиково ателие Brave Explorers.

Езиковите курсове предоставят възможност за систематизирано изучаване на езика. Обучението се извършва по учебни системи на издателство Oxford University Press (Cookie and Friends, Potato Pals, др.). Това са три-степенни системи на обучение, в основата на които залягат забавни истории, с участието на главните герои на учебника, традиционни детски песни, практически упражнения подготвящи малките ученици за писане и четене, както и богат езиков фонд. Заниманията са разпределени в три учебни модула от октомври до юни за всяка възрастова група.

Освен учебниците се използват много допълнителни материали от други учебни системи, с цел да се покрият езиковите знания и умения, необходими за съответните възрастови групи. Часовете включват дейности, развиващи детското мислене и въображение. Провеждат се много занимания, провокиращи детската любознателност и подготвящи детето за училище.

Езиково ателие BRAVE EXPLORERS

Дейностите, които очакват малчуганите в детско ателие Brave Explorers, са насочени към това децата да изучават английски език чрез игри, приложни и творчески занимания, развиващи мисленето, креативността и обогатяващи познанията на децата за света. По време на седмичните срещи малките изследователи се запознават със заобикалящата ги среда и природа, участват в „научни” приключения и експерименти, опознават изкуството и литературата. И, разбира се, всичко това се случва на английски език.

Заниманията са разделени в няколко любопитни и забавни области – приказни четения и драматизации на любими истории, занимания с култура и традиции, изкуство и приложни дейности, и разбира се – занимания със забавна наука. Както вече казахме – работният език е английски.